Nafasi ya Kazi Mhandisi Umeme (Electrical Engineer) Daraja la II-UNGUJA - 1 Post

General Description

Source: Zan AjiraRelease date: 2024-03-31Duty Station: Zanzibar
3370 visits!... Deadline: 2024-04-12 15:30:00

POSTMhandisi Umeme (Electrical Engineer) Daraja la II-UNGUJA - 1 POST
EMPLOYEROFISI YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA SERIKALI (CAG)
APPLICATION TIMELINE:From: 27-03-2024 To: 12-04-2024
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 • Kukagua mifumo ya umeme na kufanya matengenezo madogo madogo katika majengo ya Serikali
 • Kufanya ukaguzi wa usanifu wa miradi mbali mbali ya umeme
 • Kukagua na kusimamia hali ya ufungaji mashine katika taasisi za Srikali
 • Kufanya kazi ya kutengeneza mitambo na mifumo ya umeme ya Ofisi
 • Kufanya Ukaguzi katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za Serikali ikiwemo na miradi mbalimbali ya umeme
 • Kusaidia katika kutambua maeneo yanayoweza kufanyiwa Ukaguzi pamoja na kutunza na kuhifadhi taarifa mbalimbali juu ya Ukaguzi
 • Kusaidia katika uandaaji wa mipango kazi ya Ukaguzi
 • Kusaidia katika kuandaa ripoti ya utafiti wa awali pamoja na Mipango ya Kazi itakayosaidia katika kufanya Ukaguzi
 • Kukusanya taarifa na nyaraka za ukaguzi kwa ajili ya kufanya Ukaguzi
 • Kusaidia katika kuchakata taarifa na kuandaa ripoti za Ukaguzi
 • Kusaidia katika kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya Kaguzi zilizokwishafanyika
 • Kusaidia katika uandaaji wa taarifa za ufuatiliaji wa mapendekezo ya Ukaguzi
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na msimamizi wake wa kazi zinazoendana na sifa na fani yake.
QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 • Awe ni Mzanzibari.
 • Awe amehitimu Shahada ya Kwanza katika  fani ya Uhandisi Umeme kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na awe amesajiliwa na Bodi ya Usajili ya Wahandisi (ERB).
 • Awe na umri usiozidi miaka 46
 • Barua za maombi ziwasilishwe na mambo yafuatayo:-
 • Maelezo binafsi ya muombaji (CV).
 • Vivuli vya vyeti vya kumalizia masomo na kwa aliyesoma nje ya Tanzania anatakiwa kuambatanisha kivuli cha cheti cha uthibitisho kutoka TCU.
 • Kivuli cha cheti cha kuzaliwa.
 • Kivuli cha kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi.
 • Picha ya rangi ya muombaji ya karibuni (Current Colored Passport Size Picture).
REMUNERATIONZPSJ-01

Click Here to Apply for this PostShare via Whatsapp

+ Tafadhali weka maoni yako hapa..

Advertise with us

© 2024 Zenji Shoppazz . All rights reserved | Design by W3layouts and Zenji Shoppazz Choose language : Kiswahili